Rosdaniah, R. and Azizs, A. (2022) “Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah”, Mubeza, 11(2), pp. 1–6. doi: 10.54604/mbz.v11i2.59.