Rosdaniah, Rosdaniah, and Abdul Azizs. 2022. “Peluang Dan Tantangan Pasar Modal Syariah”. Mubeza 11 (2):1-6. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.59.