Rosdaniah, R., & Azizs, A. (2022). Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah. Mubeza, 11(2), 1–6. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.59