[1]
Rosdaniah, R. and Azizs, A. 2022. Peluang dan Tantangan Pasar Modal Syariah. Mubeza. 11, 2 (Feb. 2022), 1–6. DOI:https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.59.